Z knihovny

08.07.2016 08:48

V prvním pololetí roku 2016 navštívilo naši knihovnu 1358 čtenářů, z toho bylo mladších patnácti let 258 a dohromady si vypůjčili 4743 titulů včetně periodik. Dalšími návštěvníky byli účastníci besed, turisti, kteří zavítali do informačního centra umístěného v knihovně, a divadelní diváci – těch přišlo celkem 1837.
Do knižního fondu přibylo 202 titulů – převážně beletrie.  V letošním roce máme také vybrány knihy z nabídky České knihovny a to především tituly dětské literatury. Nákup časopisů je poměrně omezený, zájem o ně opadá, a proto jsme se zaměřili pouze na kutilské a dětské tituly. Knižní fond obohacují také výměnné soubory ze vsetínské knihovny s nabídkou literatury na CD.
Knihovna byla pořadatelkou čtyř divadelních představení (ochotníci z Valašské Bystřice, Velkých Karlovic, Zubří a Těškovic), první středu v měsíci se setkáváme u rodinných konstelací. V knihovně nás navštívily děti z mateřské školy, v červnu proběhlo pasování prvňáčků na čtenáře, mimořádný úspěch měla únorová přednáška pana Radima Vašuta o původu Valachů.
Knihovna slouží také jako informační centrum pro turisty, a proto je v období letní turistické sezóny  upravená pracovní doba. V průběhu celého roku infocentrum navštěvují turisti, především v letních měsících se jich zde zastaví i 20 denně.
V knihovně shromažďujeme drobnou inzerci pro místní zpravodaj, v obci také proběhlo dotazníkové šetření – dotazníky se odevzdávaly v knihovně.

 

Marcela Školová